διαμαντια και μπλουζ...

διαμαντια και μπλουζ...
♥ οταν ολοι τρεχουν κατω απ τις ομπρελες,εγω θα στεκομαι κατω απ την βροχη..

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

La vera realtà

La realtà che conosciamo non è la vera realtà. La nostra percezione della realtà deriva dai cosiddetti cinque sensi, vista, udito, tatto, gusto, olfatto. Il cervello percepisce il mondo circostante attraverso di essi. Il mondo che conosciamo, quello materiale, non è altro che un'interpretazione del nostro cervello. Non è detto che tutto ciò che non si vede non esiste, infatti esistono cose che noi non possiamo percepire in quanto non sono alla portata dei nostri cinque sensi, come per esempio gli infrasuoni, gli ultrasuoni, gli infrarossi e gli ultravioletti; ma attenzione! Oltre a quelle che conosciamo potrebbero esisterne infinite che vanno oltre ogni immaginazione umana. La realtà che percepiamo non è quella vera, ma è un insieme di percezioni limitate ai nostri mezzi umani, i cinque sensi. Se pensi ai sogni, spesso sembrano così reali che è difficile trovare delle differenze tra questa e quella realtà. Stessa vista, stesso udito, stesso tatto, stesso olfatto, stesso gusto. Allora che cos'è la realtà? L'unica certezza della realtà sei TU! Tu sei cosciente di esistere per cui esisti. Tutto ciò che percepiamo, almeno per il momento, non è vera realtà. La vera realtà si percepisce con lo spirito, che al momento è ancorato nel mondo materiale per mezzo del corpo. E' lo Spirito che percepisce la realtà in quanto tale. Solo se nutrirai la tua parte spirituale potrai conoscere la realtà. Una realtà vasta e vera, senza più dubbi nè misteri. La vera realtà. Alfredo Caruso.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου